четвртак, 16. новембар 2017.

Међународни дан толеранције

У четртак, 16. новембра, обележили смо, традиционално, Међународни дан толеранције.  Подсетили смо се ... Толеранција је:
-         поштовање других и другачијих
-         прихватање и уважавање различитости
-         уважавање туђих идеја, ставова и начина живота
-         морална дужност сваког човека
-         врлина која доприноси мењању културе рата у културу мира
     -         одговорност према себи и другима
Иако о потреби изградње толерантног друштва непрекидно говоримо, сведоци смо да је ситуација данас потпуно другачија од оне за коју се, по правилу, сви залажемо, зато се сваког 16. новембра, на Међународни дан толеранције подсећамо и истичемо да сви треба да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности.

Часу који је, међу ученицима петог разреда, реализовала Тања Ђорђевић, проф. српског језика, присуствовали су: Биљана Лукић, школски библиотекар, Драгана Радмилац, педагог, Лидија Ћирковић, психолог, Бранислав Бокић, професор техничког и информатичког образовања, Милица Рисимовић, професор техничког и информатичког образовања, Јована Божовић, професор енглеског језика.