Развој српског језика

Истраживачки задаци

Истраживачки задаци за I групу  -  Словени
-         Стари Словени као јединствено племе и њихова прапостојбина;
-         Изглед, обичаји и веровања Старих Словена
-         Досељавање Словена на Балкан;
-         Словени након расељавања;
-         Раздвајање Словена на Источне, Западне и Јужне Словене;
-         Покрштавање Словена
Препоручена литература и интернет адресе:
Стари Словени,  www.starisloveni.com
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Насељавање Словена и почеци писмености, З. Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Истраживачки задаци за II групу  -  Ћирило и Методије
-         Долазак и мисија Ћирила и Методија међу Словенима
-         Ширењe хришћанства међу Словенима;
-         Појава првог писма и првог књижевног језика;
-         Мисионарска делатност ученика Ћирила и Методија
-         Најзначајнији споменици писани глагољицом и ћирилицом.
Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Ћирило и Методије, Српска књижевна задруга, Београд, 1964.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net
Насељавање Словена и почеци писмености, З. Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Истраживачки задаци за III групу  -  Старословенски језик
-         Слово о писменима, Црноризац Храбар;
-         Појава првог писма и првог књижевног језика;
-         Настанак и одлике глагољице и ћирилице;
-         Најзначајнији споменици писани глагољицом и ћирилицом
-         Важније особине старословенског језика
Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Ћирило и Методије, Српска књижевна задруга, Београд, 1964.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net
Насељавање Словена и почеци писмености, З. Марковић,https://youtu.be/HVntW77BHFU
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Истраживачки задаци за IV групу  -  Српскословенски језик
-         Настанак и одлике првог књижевног језика;
-         Најстарији сачувани српскословенски споменици;
-         Мирослављево јеванђење
-         Душанов законик
Препоручена литература и интернет адресе:
Светозар Николић, Старословенски језик I, Требник, Београд, 1995.
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu
Видовдан,http://www.vidovdan.org/2017/08/21/staroslovenski-i-srpskoslovenski-jezik/
Истраживачки задаци за V групу  -  Рускословенски језик
-         Велика сеоба Срба и рускословенски језик
-         Настанак и одлике рускословенског језика;
-         Руски учитељи и оснивање школа на рускословенском језику;
-         Књижевност на рускословенском језику
-         Диглосија, аутори који пишу на оба језика
Препоручена литература и интернет адресе:
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu 
Истраживачки задаци за VI групу  -  Славеносрпски језик
-         Настанак и одлике славеносрпског језика
-         Књижевност на славеносрпском језику
-         Славеносрпски магазин, Захарије Орфелин
-         Залагање за употребу народног језика у књижевности, претече Вука Караџића
Препоручена литература и интернет адресе:
Милановић, Александар, Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.
Википедија, слободна енциклопедија, https://sr.wikipedia.org
Ризница српска, http://riznicasrpska.net/
Пројекат Растко, www.rastko.org.yu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Мапа ума (MindMup) - упутство
Избором адресе http://www.mindmup.com/ пред вама се отвара мапа са упутством за рад. 
Клик на спајалицу отвара нову страницу у прегледачу на којој су дата опширна упутства за подешавање опција наведених у изабраном блоку. Пажљив преглед ове странице даје нам увид у могућности алата.     
Да бисте почели са радом не треба нигде да се региструјете. Довољно је да изаберете мени Датотека (File) и опцију Нова мапа (New Map). Када будете имали сачувану неку мапу овај мени служи за њено отварање, преузимање мапе на рачунар. Поред могућности копирања, исецања, брисања мени за уређивање (Edit)  омогућује додање грана мапе. Мапе ума подсећају на породично стабло. Чвор из кога се изводи изабрани чвор посматрамо као родитеља (Parent). Чворови који почињу од истог родитеља су браћа (Sibling), а деца (Child) су потомци селектованог чвора. 
Сваком чвору можете додати документ са додатним објашњењима (Node Attachmet).
Избор Expand/collapse даје шири или ужи приказ мапе.  За прецизнији преглед користите увећање и умањење приказа које се налази у менију преглед (View).
Да би централни појам поставили на средину екрана изаберите Re-center view.
Детаљније на линку

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Резултати
Електронски часопис

http://www.youblisher.com/p/1896704-Istorija-jezika-Tanja-Dordevic/


Кликни на линк да би видео садржај часописа 
....................................................................................................................................................................................

Квиз Историја језика

 
Кликни на линк да би видео садржај квиза