Пази, слуша се ...

Пажљиво са речима!!!
На овој страници налази се правописни подсетник за, нажалост, велики број оних који не познају и не воде рачуна о правилној употреби језика и правописа.

Кући сам или Код куће сам?
Правилно је Код куће сам
Зато што се уз глаголе мировања (у овом случају јесам/бити), користи генитив (конструкција код + генитив), а уз глаголе кретања датив.
Идем кући, а кад стигнем бићу код куће.  Био сам код куће или био сам у кући.

Све време или Сво време?
Правилно је Све време  
Зато што придевска заменица (придев) сав у средњем роду гласи све. Овај облик се мења по заменичкој промени: све-свега-свему-све-свим-свему у једнини и сва-свих-свима-свих-свима-свима у множини. Иако је облик сво, који се често јавља, фонетски исправнији, ово е у речи све је остатак из давних времена кад је реч све имала облик все. Иза меког с није могло доћи о него е.

Да ли смо се извинили или извинули?
У питању су два глагола извинити се (са значењем опростити) и извинути се (са значењем савити).
Извинити се  (са значењем опростити)                   Извинути се  (са значењем савити)
1. извиним се               1. извинимо се                      1. извинем се               1. извинемо се             
2. извиниш се              2. извините се                      2. извинеш се               2. извинете се            
3. извини се                  3. извине се                           3. извине се                  3. извину се 
                    
Ја бих или Ја би?
Једини исправан облик је  Ја бих.
Реч је о правилној употреби помоћног глагола бити у аористу који се користи за грађење другог глаголског облика - потенцијала. Лице и род су веома важни за правилну употребу овог глагола.
Аорист                                                                Потенцијал
Ја бих                     Ми бисмо                            Ја бих дошао                  Ми бисмо дошли
Ти би                      Ви бисте                            Ти би дошао                   Ви бисте дошли
Он би                     Они би                                 Он би дошао                  Они би дошли              

Треба да учим или Требам да учим? 
Правилно је Треба да учим 
Кад глагол требати значи бити потребан има облике за сва три лица једнине у презенту - требам ти, требаш ми, треба ми, требамо ти, требате ми, требају ми, у перфекту - требао сам ти, требао си ми, требао ми је, требали смо ти ... Требају ми твоји савети; Пожури, требаш ми; Требао му је кишобран. 
Када је глагол требати непотпуног значења употребљава се безлично - само у облику трећег лица једнине. Сложени предикат има облик треба+да+презент.
Треба да учиш; Требало је да пожуримо; Требало би да стигнемо на време.
У презенту: треба да радим, треба да радиш, треба да ради, треба да радимо, треба да радите, треба да раде.
У перфекту: требало је да радим, требало је да радиш, требало је да раде, требало је да радимо...
Постоји облик треба+инфинитив ако исказ има општи карактер: треба радити, треба учити … 

Проблем се јавља када се субјекат нађе испред глагола требати, а реченица је у прошлом времену.
И он би требало да дође. Правилно је Требало би да и он дође.

Ми ћемо или ће мо?  
Правилно је ћемо                  Ми ћемо доћи на час.
1. хоћу, ћу               1. хоћемо, ћемо                     
2. хоћеш, ћеш        2. хоћете, ћете                     
3. хоће, ће               3. хоће, ће                        
Енклитички (краћи) облици пишу се састављено, никада одвојено.