петак, 3. јун 2022.

Тајни пријатељ


Добра сарадња са родитељима и њихово укључивање у школске активности и рад школе одувек је био приоритет и традиција у Основној школи „Милица Павловић“.
       У петак, 3. јуна 2022, на часу одељењског старешине у одељењу VIII5, одржана је радионица Тајни пријатељ. Радионицу је реализовала Лела Ракићевић, ђачки родитељ, педагог у Основној школи „Иво Андрић“ Прањани.
 Циљ поменуте активности, којим се пре свега подстиче и негује сарадња са родитељима, био је унапређивање односа међу ученицима, стварање позитивне климе у учионици и пружање подршке ученицима којима је потребна помоћ, развијање вербалне и невербалне комуникације... Радионица је реализована веома успешно. Ученици су уживали, забавили се и много корисних ствари научили.                                                                                             Тања Ђорђевић, наставник српског језика