четвртак, 21. новембар 2019.

Награде на конкурсу Дигитални час


Трећа награда за рад под називом Увела ружа, Борисав Станковић, на наградном конкурсу „Дигитални час 2019/2020“ који расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у области друштвених наука, освојила је Тања Ђорђевић, проф. српског језика у ОШ Милица Павловић“ у Чачку.


Опис рада: Наставна јединица Увела ружа, Борисава Станковића обрађује се у осмом разреду. Време предвиђено за реализацију наставне јединице је један наставни час.
Обради поменуте наставне јединице претходи низ припремних активности. Циљ овакве организације часова био је подстицање активног учешћа свих ученика у свим сегментима анализе и интерпретације часа кроз корелацију више наставних предмета и интерактивно учење, модел изокренуте учионице. Мотивација је подстакнута информатичком технологијом која је помогла да се, оваквим корелативним приступом настави, ученици усмере и пружи им се могућност да сазнања из различитих области обједине и усаврше. Час је осмишљен и организован уз помоћ веб-алата. 
Како би се олакшала припрема и реализација најављених активности, за потребе овог часа отворен је блог https://tajjja.wixsite.com/mysite/blog/  коме су сви ученици били у обавези да приступе. Преко поменутог блога наставник обавештава ученике о предстојећим активностима, дели им задужења, усмерава их, и подстиче стваралачки процес. Припрема часа текла је у више фаза, корака.
Прелистај припрему кликом на линк испод слике.
http://anyflip.com/hrku/apge/

Друга награда за рад Дрво живота на наградном конкурсу Дигитални час, у области природних наука, аутора Биљане Ускоковић Брковић, професора биологије.
Опис рада
Часови где доминирају активне наставне методе и групни облик рада, ређе су заступљени у редовној настави. Због тога је ово прави изазов за наставника. Овакви часови захтевају добру припрему, јасне и прецизно дефинисане задатке, мотивисаног наставника.
Обрада наставне јединице Дрво живота (6.разред, наст.тема: Порекло и разноврсност живог света), успешно може да се реализује  групним обликом рада. Током два редовна часа, смењују се задаци, различити, али јасно и мисаоно повезани. Код делимично познатог градива, метод експертских група које користе ИКТ и веб-алате  је практичан, јер је могуће разложити градиво на неколико целина. Предност ове методе је у чињеници да формирањем нових група, које чине појединаци из сваке матичне групе, обезбеђује да сваки ученик буде оспособљен да направи свој рад у одговарајућем алату.
Након размене знања, наставник може да вреднује рад групе и појединачни рад. Самостални рад групе смењује заједнички рад свих група, што доприноси развијању добрих односа међу ученицима. 
https://bioteme.wordpress.com

Конкурс Дигитални час намењен је свим наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија, а сви награђени радови објављују се у онлајн зборнику тог Министарства.
Конкурс је имао за циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употребу информационих технологија које су примењиве у настави и уједно усклађене са задацима и циљевима часа.
Резултати конкурса налазе се на адреси 
https://mtt.gov.rs/vesti/razultati-nagradnog-konkursa-digitalni-cas-u-skolskoj-2019-2020-godini
Поред награђених, сви радови који су испунили услове конкурса ушли су у електронски Зборник радова, на адреси http://zbornikradova.mtt.gov.rs/