понедељак, 22. јануар 2018.

Угледни час Вила зида град

У понедељак 22. јануара Оливера Крупеж, професор српског језика, одржала је угледни час на тему Вила зида град, за ученике петог и шестог разреда.

На часу је примењен интерактивни приступ обради митолошке песме Вила зида град који је допринео да ученици успешно сагледају њене естетске вредности и разумеју њен идејни свет.         
На часу је примењена унутарпредметна корелација:
Српски језик:
-        -  вила у српским народним бајкама и у Андерсеновим и Гримовим бајкама;
-        -  град и вила у епским народним песмама: Зидање Скадра и у песмама о Марку Краљевићу (вила Равијојла);
-         - скерлет: Женидба Душанова (засија се скерлет и кадифа – раскошна одећа Милоша Војиновића, царевог сестрића) и црква од скерлета: Пропаст царства српског;
-        -  женска премоћ и мудрост: посленичке песме Наджњева се момак и девојка, Кујунџија и хитропреља, народна новела Дјевојка цара надмудрила;
И међупредметна корелација:
-        -  историја (средњовековни градови),
-        -  географија (топоними, положај некадашњих утврђења у Србији),
-        -  биологија (придеви вилин, вилински у биљном и животињском свету),
-         - ликовна култура (представљање песничких мотива сликарским техникама),
-        -  информатика и рачунарство (употреба интернета и програма за представљање наставног материјала).