понедељак, 21. март 2016.

Школско такмичење у рецитовању

Такмичење у рецитовању
У понедељак 21. марта на Светски дан поезије, у просторијама школске библиотеке одржано је такмичење у рецитовању. На такмичењу у лепом и изражајном казивању стихова учествовало је 18 ученика од V до VIII разреда.

Комисија коју су чинили предметни наставници српског језика Јелена Јововић, Бојана Никшић, Тања Ђорђевић и библиотекар школе Биљана Лукић одлучили су да нашу школу на Општинској смотри рецитатора, које се организује под слоганом Песниче народа мог, представљају следећи ученици: 

Име и презиме ученика
Назив песме и аутор
Име и презиме ментора
Софија Димитријевић
Балканац, Д. Максимовић
Тања Ђорђевић
Наталија Димитријевић
Заборавили смо, Јован Д. Костић
Јелена Јововић
Виктор Радичевић
Плава звезда, М. Антић
Тања Ђорђевић
Лена Бугарчић
Последња бајка, М. Антић
Бојана Никшић
Лука Ћубовић
О школи , С. Станишић
Бојана Никшић
Општинска смотра рецитатора, одржаће се у суботу, 26. марта 2016. године, са почетком у 9.00 часова, у сали Музичке школе „Др Војислав Вучковић” у Чачку. Распоред такмичења по узрасним категоријама:
- млађи узраст     - од I до IV разреда, од 9.00 до 11.00 часова,
- средњи узраст   - од V до VIII разреда, од 11.00 до 13.00 часова


Да се подсетимо …
Извод из пропозиција
 Циљеви Смотре су:
-         развијање осећања за основне етичке и естетичке норме које садржи поезија
-         упућивање омладине у сложене садржаје поезије која настоји да одгонетне смисао живота и обухвата свеукупно људско искуство
-         трагање за суштинским вредностима песме и што сугестивније исказивање мисли и осећања песника
-         популарисање поезије и ширење круга рецитатора и љубитеља поезије
Извод из пропозиција
На општинској смотри рецитатора учествују рецитатори:
-     млађег узраста    -  од I – IV разреда основне школе
-     средњег узраста
 -  од V – VIII разреда основне школе
-     старијег узраста
 - средњошколци
Рецитатори свих узраста говоре по једну песму напамет, на свим нивоима такмичења. Избор песме је слободан, прикладан узрасту и полу рецитатора.
Дужина песме за млађи и средњи узраст највише три, а за старији узраст четири минута. Дисквалификоваће се рецитатор чије говорење песме траје дуже од утврђеног времена.
Критеријуми по којима жири вреднује казивања су јединствени за све нивое такмичења, сва три узраста и садрже:
-         избор песме, примерен узрасту и полу рецитатора,
-         акцентуацију и дикцију,
-         остваривање мисаоно емотивних садржаја песме, 
-     пригодност, изражајности и сугестивности рецитовања.


Да се подсетимо …
ПРАВИЛА ЗА ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ И РЕЦИТОВАЊЕ
Шта је то изражајно читање?
То је убедљиво, упечатљиво, сликовито, јасно, течно и живо читање.  Једна реч може да има више значења, у зависности од смисла текста у којем се нађе, а исто тако се може и изговорити на много начина.
Које ћемо јој значење дати, питање је нашег умећа да владамо једном од највећих уметности - уметношћу говора. Рецитовање пак у говорној уметности има посебно место. То је облик говора у којем речи облаче своје најсвечаније рухо. Због тога је важно:
• Ако излазиш на сцену, буди озбиљан, сигуран и одмерен. Није добро да истрчиш или да изађеш сувише споро.
• Читање и рецитовање почни након краће паузе, када се публика умири. Почни смирено и уздржано, тако да се осети да си се предао тексту.
• Док читаш или рецитујеш, требало би да се уживиш у садржај текста, то јест да замислиш оно о чему се у тексту говори. О томе Д. Калезић у књизи О рецитовању пише:
Кад песму читам – видим је,
Када је слушам – чујем је,
Када је говорим – она говори мене.
• Труди се да јасно изговараш сваку реч и да се сви гласови у свакој речи добро чују.
• Читање и рецитовање не треба да буду једнолични и досадни, већ неке делове треба да изговараш тише, а неке гласније, неке брже, а неке спорије. То зависи од садржаја текста и осећања која текст у теби побуђује.
• Важно је да поштујеш тачке, зарезе, узвичнике, упитнике и друге знаке интерпункције. Код сваког
знака треба застати, направити краћу или дужу паузу. Паузе су веома важне, јер дају моћ речима.
• Приликом рецитовања покрети руку и гестови треба да буду одмерени, у складу са оним о чему се говори у песми и са расположењем које постоји у њој.
• Важно је да читање и рецитовање буду природни, налик на свакодневни говор.
• Ради лакшег припремања, текст означи, према свом осећању, следећим знацима:
– – – – – овако означене делове текста читај или рецитуј тише
~~~~~овако означене делове текста читај или рецитуј гласније
| на овако означеном месту у тексту направи краћу паузу
|| на овако означеном месту у тексту направи дужу паузу
——— овако обележене речи посебно нагласи.

 
Да се подсетимо …
Техника говора
Техника говора у рецитовању подразумева читав низ елемената као што су: дикција, акценти, дисање, лакоћа израза. Сваки од ових елемената мора бити добро изведен и припремљен како би рецитација била успешна.

Дикција подразумева добру артикулацију, разговетност, јасноћу говора, речи које се јасно изговарају и добро чују, акценатску и мелодијску правилност. Без добре дикције нема добре рецитације.
Од рецитатора се очекује култивисан глас, разумљивост и изражајност.
Дикција инсистира на природном, реалистичком говорењу. Рецитовање подразумева другачији ритам дисања од оног у глуми или обичном говору. Оно је условљено темпом говора, мелодијском структуром, логичким акцентима у рецитацији, распоредом пауза, разним говорним фигурама и емотивним ангажовањем.
Дугим вежбањем долази се до јасноће израза, до спонтаности, до тога да песма клизи са језика. Гете је истицао врлине рецитације, наглашавајући да текст треба тако научити и говорити као да долази из срца. Рецитатор треба да стане пред публику потпуно ослобођен, а никако заробљен песмом, да проговори лако и сугестивно и да постигне лакоћу израза.