среда, 28. март 2018.

Дани приповедања


Човек је одувек имао потребу за нарацијом – неко да прича, неко да слуша… 
Уторак, 27. 3. и среда, 28. 3. 2018. били су дани приповедања у ОШ „Милица Павловић”. 

Настојимо да исконску вештину приповедања не препустимо забораву већ да живом речју ученицима пренесемо занимљиве информативно-поучне садржаје из разних области. Овога пута приче су нам исприповедали Катарина Драмлићанин, Биљана Новковић, Оливера Крупеж, Биљана Ускоковић Брковић, Милош Живановић, Крстина Петровић, Оливера Николић, Ђорђе Чоловић, Лела Симеуновић, Младен Капларевић, Бојана Никшић, Биљана Лукић, Милан Лишанчић и Јелена Јововић. Заступљене теме биле су разноврсне: тајне пирамида, дирљиви детаљи из школског живота обојени емпатијом, екстремофилне бактерије, поучне приче изнијансиране хришћанском традицијом, историјат књига и библиотека, пут Михајла Пупина од пашњака до научењака, доношење суда о људима на основу тога што су људи а не појединци одређене боје коже, националности или језичке припадности, као и поучне приче и анегдоте на енглеском и немачком језику.                                                      Координатор активности: Катарина Драмлићанин, професор енглеског језика