понедељак, 12. децембар 2016.

Огледни час Major World Religions with a Focus on Christianity


Огледни час Major World Religions with a Focus on Christianity, у реализацији Милоша Живановића, Ђорђа Чоловића и Катарине Драмлићанин, одржан је у два наврата: у среду, 30.11. за ученике VII и VIII разреда плаве смене и у среду, 7.12. за ученике истог узраста из црвене смене.


Примарни циљ првог дела часа био је да ученици на енглеском језику овладају основним информацијама о пет највећих светских религија (хришћанство, ислам, хиндуизам, јудаизам, и будизам), њиховим почецима, карактеристикама, сличностима и разликама.
Фокусирајући се потом на хришћанство, истакнуте су сличности и разлике између три постојеће деноминације – православља, католичанства и протестантизма.
Стављајући на крају у жижу архитектуру православних цркава, пажња је усмерена на основне карактеристике и варијације код екстеријера и ентеријера.
Наставници су својим
Power Point презентацијама и пригодним визуелним материјалом ученицима приближили тематику, додатно их мотивисали, и омогућили стицање и проширивање знања које је део опште културе образованог појединца.
Кроз двосмерну комуникацију на енглеском језику и академски тон, наставници и ученици размењивали су информације и заједнички остварили циљ.
На самом крају, ученици су у пару и / или у групи кроз разноврсне интерактивне задатке сумирали садржаје и заокружили целину.
Присутне колеге похвално су се изразиле у погледу свега што је овом приликом остварено.
Посебно треба истаћи знање и способности присутних ученика како у погледу материје тако и у погледу енглеског језика. Катарина Драмлићанин, Милош Живановић, Ђорђе Чоловић